Felhasználói kézikönyv a hálózatelemző programhoz

1. Az elemezhető hálózat

A Circuit Analyser program segítségével egyszerűbb (néhány, maximum. 4-5 hurkos) lineáris egyenáramú hálózatok egyszerű analízisét végezhetjük el. Az analízis célja a hálózat egyes ágaiban folyó áramok meghatározása.

A program „normális" hálózatok analízisére van felkészítve, egyes extrém eseteket nem kezel. A hálózattal szemben támasztott követelmények:

 • legyen egybefüggő
 • legyen benne legalább két hurok
 • maximum 4-5 hurokból álljon (állhat többől is, csak a program sebessége jelentős mértékben lelassul)
 • Minden hurokban legyen legalább egy, nem nulla értékű ellenállás

2. Elrendezés

A munkaterület 3 panelre osztódik

 1. A felső panel tartalmazza az eszköztárat.
 2. A jobb oldali panelben van a megtervezendő/elemzendő áramkör.
 3. A bal oldali panelen van az áramköri elemek neve, értéke, és itt lárható az elemzés végeredménye is.

Keskeny képernyőn és mobilon az áramkör rajza elfoglalja a képernyő teljes szélességét, itt az eredetileg bal oldali panel az áramköri elemek nevével, értékével, és az elemzés végeredményével az áramköri rajz alatt található.

3. Eszköztár

Az eszköztár normál képernyőn egysoros, és tartalmazza valamennyi szükséges ikont. Kisebb képernyőkön és mobilon az eszköztár többsoros. Mivel ebben az esetben az eszköztár a képernyő nagy részét elfoglalhatja, a bal felső - tipikus hamburger menü kinézetű - nyomógombbal összecsukható vagy kinyitható a teljes eszköztár. Összecsukott állapotban csak az áramkör tervezéshez szükséges nyomógombok láthatóak. Hovering over a certain icon, a tooltip shows the funcion of that button.

4. Munkakörnyezet beállítása

A program megnyitásakor egy példaáramkört láthatunk. Ez az eszköztár with the nyomógombjával törölhető, így teljesen új áramkört tervezhetünk.

A pédaáramkör bármikor újra visszatölthető a nyomógombbal.

Az áramkör tervezéséhez szükséges terület a : gombokkal vízszintesen és függőlegesen is növelhető.

Az egyéb szerkesztési és megjelenítési beállítások a settings gombbal érhetők el.

 • Grid size - A rácsozat nagysága állítható vele, a rácspontjai között rajzoljuk meg az áramkört
 • Show grid - Ki vagy bekapcsolható a rácsozat megjelenítése
 • Show points - Ki vagy bekapcsolható, hogy az áramköri elemek találkozása nagy körként jelenjen meg, vagy egyszerű csatlakozásként
 • Resistance style, Voltage gererator style, Current generator style - Az ellenállás, feszültséggenerátor és áramgenerátor megjelenítési módját változtathatjuk a szokásos európai, vagy az amerikai áramköri rajz stílus szerint. Ha megváltoztatjuk, akkor nem csak a rajzterületen, hanem az eszköztáron is változik a megjelenítés

5. Áramkör tervezése

Az áramkör tervezéséhez javasolt bekapcsolni a rácsozat megjelenítését, és törölni a példaáramkört. A tervezés megkezdéséhez az eszköztárról ki kell választani az első lerakandó elemet (rövidzár, ellenállás, feszültséggenerátor, áramgenerátor) Az aktuális választás az eszköztáron zöld hátterűre változik.

5.1.Áramköri elem elhelyezése

Áramköri elemet két csomópont közé vehetünk fel. A felvétel olyan módon történik, hogy az ikonsoron a megfelelő alkatrész kiválasztása után az egyik rácspont fölött lenyomjuk az egér gombját, és folyamatosan nyomva tartva az egeret a másik rácspontpont fölé húzzuk, majd ott felengedjük az egérgombot. Generátorok felvétele esetén az irányítás az első csomóponttól a második felé történik. A húzás alatt az új alkatrész kék színnel látható.

Két csomópont közé csak egy alkatrész vehető fel, amennyiben két alkatrészt párhuzamosan szeretnénk kapcsolni, akkor fel kell venni legalább egy plusz csomópontot (egy üres rácspontba húzva az alkatrész egyik oldalát), amit rövidzárral lehet csatlakoztatni a már meglévőekhez. Nem lehet alkatrészt úgy elhelyezni, hogy fedésben legyen egy másikkal. "keresztező" alkatrészeket le lehet tenni, de nem lehet az egyik alkatrész végpontja egy másik alkatrész belseben (a két végét összekötő vonalon) Ha egy áramköri elem valamiért érvényesen nem helyezhető el, akkor rék helyett lilás-pirosas színnel jelenik meg.

5.2. Törlés

Egy áramköri elem törléséhez az eszköztáron válasszuk ki a törlési üzemmódot a delete mode nyomógombbal, és kattintsunk az áramköri elemre. Ha az egeret az elem felé húzzuk, akkor a törlendő elem pirosra változik, és egy nagy piros X is megjelenik fölötte.

Egy alternatív módszer a törlésre, ha megkeressük az áramköri elemet a bal oldali panelen. Az elem neve felett lebegve mind a felirat, mind az áramköri rajzon maga az elem narancsszínűre változik, és egy kis törlő ikon jelenik meg az elem neve mellett. Erre klikkelve az alkatrész törlődik.

5.3 Az áramköri elemek értékeinek beállítása

A program minden új elemnek automatikusan új egyedi nevet, és nulla értéket állít be. Az új név és érték a bal oldali panelen jelenik meg, nulla érték esetén, azért, hogy feltűnőbb legyen, ???? (4 db. kérdőjel) jelenik meg Egy áramköri elem felé húzva az egeret az elem narancs színűre változik, és mellette a neve és értéke kijelzésre kerül.

Egy ármköri elem érékének megváltoztatásához csak rá kell klikkelni a bal oldali panelen az értékre, és be kell gépelni az új értéket

Az áramköri elemek mértékegysége is megváltoztatható, a mértékegységre klikkelve a legördülő menüből. A beállítható mértékegységek Ω, kΩ és MΩ ellenállásnál, mA és A áramgenerátornál, és mV, V és kV feszültséggenerátornál.(m- milli, k- kilo, M- mega)

6. Elemzés

Ha összeállítottuk az áramkört, az elemzés az eszköztárról a nyomógombbal indítható el.

Ha kész az elemzés, akkor az eredményeket - vagy ha hiba lépett fel, a hibát - leolvashatjuk a képernyőről

A tényleges áramirányok megjelennek az áramköri rajzon, az értékek pedig a bal oldali panelen a "Results" szekcióban jelennek meg. Ha az egeret a panelen egy érték felé húzzuk, akkor narancs színnel kiemelésre kerül, és az áramköri rajzon is narancsszínnel kiemelésre kerül, hogy az adott érték melyik áramághoz tartozik.

Ha az egeret az áramköri rajzon egy áramköri elem felé húzzuk, akkor a teljes áramág narancsszínűre változik, és az áram értéke is megjelenik az egér mellett.

A szereksztő módhoz való visszatéréshez kattintjunk az eszköztáron valamelyik áramköri elemre!

6. Használat mobilon

A program működik mobilkészülékek böngészőiben is, de nincs rá optimalizálva, így felmerülhetnek a használat során nehézségek, többnyire úgy, hogy véletlenül új áramköri elemet húzunk létre gördítéssel. Ennek megelőzéséhez gördítéshez a rácspontoktól minél távolabb ajánlatos hozzáérni a képernyőhöz, vagy érdemes bekapcsolni a gördítő üzemmódot a select mode nyomógombbal, ha éppen nem új elemet hozunk létre.

Copyright © 2002-2022 Péter Tóth